Om

Ofrivillig ensamhet bland äldre

Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett problem. Pensionärsorganisationerna PRO, SKPF Pensionärerna, RPG och SPF Seniorerna i Jönköpings län driver med stöd från Allmänna arvsfonden ett projekt för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre.

Det finns många orsaker till ensamhet. Vänner försvinner, barnen flyttar till andra städer, det är lätt att tappa kontakten med gamla arbetskamrater efter pensioneringen. För den som uppskattar att vara ensam kanske det inte är något besvär, men för den som lider av ensamheten är det ett stort problem.

På den här webbplatsen kommer du att hitta information som vänder sig både till dig som jobbar i projektet, till dig som träffar människor som känner sig ensamma, och till dig som är ensam.